Praktijkonderwijs op het Grotius

Leerlingen worden voorbereid op een toekomstige baan

Gedurende de hele schoolloopbaan werken onze leerlingen aan het diploma praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele talenten van de leerlingen. Er zijn mogelijkheden voor verzorging, consumptieve techniek, bouw, metaal en dergelijke. Naast lessen zoals Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, informatiekunde, techniek, beeldende vorming, verzorging en omgangskunde, krijgen de leerlingen ook lessen in sociale vaardigheden en worden de leerlingen door stageperiodes voorbereid op een toekomstige baan. 

Leerjaar 1

Aan het begin van het schooljaar hebben de 1e klas leerlingen één kennismakingsdag in de buurt van de school om elkaar beter te leren kennen. Begin juni hebben de leerlingen drie activiteiten dagen. Het lesprogramma binnen onze afdeling is zo afwisselend mogelijk gemaakt. Voor de onderbouwleerlingen betekent dit dat er elke dag een deel theorie, een deel praktijk en een deel beweging op het rooster staat. Naast deze vakken krijgen de leerlingen ook de vakken Engels, sociale vaardigheden, Rots en Water, informatiekunde en gymnastiek (2 uur). De praktijkvakken zijn: verzorging, techniek, tekenen en beeldende vorming en is er Interne Stage (2x 3uur). In het eerste leerjaar worden er ook projectstages georganiseerd.

Leerjaar 2

In het 2e leerjaar volgen de leerlingen een lesprogramma in verschillende richtingen. In dat jaar maken ze kennis met de sectoren techniek, economie, zorg en groen. Na het 2e leerjaar kunnen deze leerlingen dan een goede keuze maken in welke richting ze verder willen. In het 2e leerjaar wordt veel tijd ingeruimd voor de interne stage die met taken en opdrachten gekoppeld is aan de sectoren waar de leerling de lessen in volgt.

Leerjaren 3/4 en 5

Voor de leerlingen in de bovenbouw ligt het accent op stages buiten de school. In overleg met de stagedocent wordt voor elke leerling een passende stageplaats gezocht. In leerjaar 3 lopen de leerlingen een dag per week stage, in leerjaar 4/5 twee dagen per week, bij een bedrijf, winkel of instelling. Het stagetraject start met een oriënterende stage en kan eindigen met een plaatsingsstage. Naast de theoretische vakken krijgen de leerlingen in de bovenbouw praktijkvakken. In het kader van ‘bewegen’ zijn er ook voor de bovenbouwleerlingen gymnastieklessen.

Interne en externe stage

Bij het praktijkonderwijs is stagelopen bij bedrijven één van de speerpunten om leerlingen geleidelijk vertrouwd te maken op latere hun carrière in de maatschappij. Leerlingen moeten in de leerjaren 2, 3 en 4 hun stages voldoende hebben afgerond om in het 5e leerjaar deel te kunnen nemen aan het examen praktijkonderwijs.

De leerlingen krijgen in het:
1e leerjaar 6 uur interne stage
2e leerjaar 6 uur interne stage
3e leerjaar 2 dagen (12 uur) externe stage
4e leerjaar 2 dagen (16 uur) externe stage
5e  leerjaar 2 dagen (16 uur) externe stage

Lees meer over stages.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.progrotius.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid
 Cookies NIET accepteren