PRO/Vmbo onderwijs

PRO/Vmbo onderwijs bij PROGrotius

Er zijn leerlingen die geen duidelijk advies voor praktijkonderwijs of vmbo krijgen. Voor sommige leerlingen is de overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs te groot. Het gaat hier om kinderen bij wie het leerresultaat valt in het grensgebied tussen het praktijkonderwijs en het vmbo, vaak in combinatie met sociaal-emotionele problematiek.
De basisschool schat samen met de ouders in dat de leerling beter presteert in een kleine, veilige en overzichtelijke onderwijssetting met een beperkt aantal docenten voor de klas. Het Grotius College vindt het zijn taak leerlingen die deze (extra) begeleiding en ondersteuning nodig hebben passend onderwijsaanbod aan te reiken en realiseert speciaal voor deze doelgroep de PRO/VMBO klas.

Doelstelling

De doelstelling van het PRO/VMBO is leerlingen voor te bereiden op instroom in het reguliere vmbo.  Leerjaar 1 en 2 vinden op de praktijkschool plaats. Mocht blijken dat tussentijds opstromen naar het vmbo of plaatsing binnen het praktijkonderwijs een betere keuze is, dan kan dit gerealiseerd worden.

Aanbod

De leerlingen krijgen onderwijs op een kleine, veilige en overzichtelijke onderwijslocatie. De schoolwereld van de leerling is kleiner dan op andere scholen met een beperkt aantal docenten en een mentor. De mentor is de ‘spin in het web’ en verzorgt de meeste (theorie)lessen. Iedere leerling van het PRO/VMBO heeft ten minste eens in de vier weken een individueel coachgesprek. De mentor onderhoudt ook contact met de ouders en met de eventueel andere betrokkenen rondom de leerling. Vier keer per jaar is er een voortgangsgesprek. Naast de theorievakken volgen de leerlingen de praktijkvakken gym, informatica, koken, verzorging, techniek, beeldende vorming en interne stage. De leerlingen krijgen individuele hulp in de vorm van extra ondersteuning. Leerlingen krijgen in kleine groepjes begeleiding bij die vakken waarbij zij dit nodig hebben. De ondersteuning kan zowel in als buiten de klas geboden worden.
Binnen het PRO/VMBO besteden wij veel aandacht aan sociale vaardigheden. We geven lessen specifiek gericht op sociaal functioneren. In andere lessen besteden wij aandacht aan het onderzoeken en bespreken van sociaal gedrag. ​​​​​​Leerlingen krijgen wekelijks lessen Rots en Water. In deze lessen leren ze sterk te staan, voor zichzelf op te komen en op de juiste manier te reageren op de omgeving. Leerlingen die kampen met faalangst of onzekerheid kunnen gebruik maken van de faalangstreductietraining. Daar werken we aan de hand van oefeningen gericht op het verbeteren van het zelfbeeld, het positief denken en het aanleren van ontspanningsoefeningen.

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van de ouders bij de PRO/VMBO klas is een vereiste. Op het vmbo wordt meer zelfstandigheid van leerlingen verwacht dan op het PRO. Op het PRO/VMBO wordt gewerkt aan deze zelfstandigheid, van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind hierin ondersteunen. Wij betrekken ouders bij het opstellen van het ontwikkelinsperspectiefplan (OPP). Vier keer per jaar nodigen wij ouders uit voor een geprek over het OPP of het rapport met de mentor. Er is een korte lijn naar de mentor, waardoor eventuele problemen direct besproken kunnen worden.  

Aanmelden

Leerlingen komen in aanmerking voor de PRO/VMBO klas wanneer zij een screeningsadvies krijgen van de PCL Delft. Deze leerlingen kunnen door hun ouders worden aangemeld bij óf bij de vmbo-school naar keuze óf bij de praktijkschool van het Grotius College. 

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.progrotius.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid
 Cookies NIET accepteren